Overige projecten

Medisch-DARE-Pak-Coki

Onder ‘overige projecten’ behoren yayasans die niet vallen onder educatie of sport, maar waar Werkgroep ’72 al jarenlang een goede band mee heeft. Lees hier meer over deze yayasans

Ouderen

Ouderen-Pusaka74-maaltijden-uitdelen

In Indonesië is het gebruikelijk om terug te vallen op familie indien mensen te oud zijn om te werken. Echter dit is niet voor iedereen mogelijk.

Lees meer…

Sport voor kinderen

Sport is van onschatbare waarde voor kansarme kinderen in Jakarta, omdat het niet alleen hun fysieke gezondheid verbetert, maar ook hun mentale veerkracht vergroot. Lees hier meer over de yayasans die wij op dit gebied ondersteunen.