Ouderen

Ouderen-Pusaka74-maaltijden-uitdelen

In Indonesië is het gebruikelijk om terug te vallen op familie indien mensen te oud zijn om te werken. Echter dit is niet voor iedereen mogelijk. Gelukkig zijn er in veel wijken in Jakarta buurtcentra (zowel particuliere- als enkele overheidsinitiatieven) die zich inzetten om deze ouderen te ondersteunen. Dit doen zij door middel van het verstrekken van maaltijden, gezondheidschecks, voorlichting, informatie en gymlessen. Enkele van deze particuliere initiatieven worden door de werkgroep gefinancierd en ondersteund.

Daarnaast zijn er in Jakarta vijf overheidshuizen voor ouderen die zorg en begeleiding nodig hebben en die geen opvang elders hebben. De verzorging is voldoende maar kent beperkingen. De werkgroep is in 2019 begonnen om activiteiten voor ouderen aan te bieden in één van die huizen. Tevens is de inzet van de werkgroep om de beschikbare kennis en vaardigheden op sociaal gebied te delen, zowel haar eigen kennis en vaardigheden als die in haar netwerk als het gaat om ouderen.

Zie hieronder de yayasans die vallen onder ouderen:

Kampung Kids

Yayasan Kampung Kids is opgericht in 1999 en geeft arme gezinnen een kans op een betere toekomst. Kampung Kids heeft diverse programma’s op verschillende locaties (Kampung Kids Community Centers) voor de mensen in de omgeving, onder andere op het gebied van gezondheid en educatie. Zij helpen hiermee meer dan 1000 vrouwen en kinderen.

Werkgroep ’72 financiert al enkele jaren een keer per week een warme maaltijd voor oudere vrouwen die geen familie hebben om op terug te vallen in de wijk Pejaten. Deze vrouwen krijgen ook een sportles om in conditie te blijven. Er nemen ongeveer 50 vrouwen hieraan deel.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Kim Volmer Weijland 

Pusaka 74

Pusaka 74 is een yayasan dat sociale bijstand verleent aan minderbedeelde ouderen in de wijk Johar Baru ten oosten van het centrum van Jakarta. Zij verstrekken maaltijden aan de ouderen en brengen hen samen om te bidden, de koran te lezen en ten behoeve van sociaal contact. Tijdens deze momenten kan ook de gaten gehouden worden hoe het met deze ouderen gaat. Ook voor mensen die zelf niet kunnen komen, wordt gekookt.

Werkgroep ’72 financiert sinds 2019 één keer per week een warme maaltijd voor ongeveer 100 ouderen. Tijdend COVID-19 was dit helaas niet mogelijk en heeft de Werkgroep op andere manieren Pusaka 74 weten te sponsoren. Bijvoorbeeld middels het uitdelen van voedselpakketten (sembako-pakketten).

Projectleider: Tina Hekster

Tresna Budi Mulia 3

Tresna Budi Mulia 3 is één van de vier overheidsverpleeghuizen in Jakarta. Er verblijven ongeveer 305 bewoners (ca. 80 mannen en 225 vrouwen) verdeeld over vier groepen:

  1. Mensen die in staat zijn geheel zelfstandig te wonen in aparte huisjes;
  2. Mensen die in het verpleeghuis op slaapzalen verblijven, maar wel in staat zijn voor zich zelf te zorgen;
  3. Een Total Care afdeling waar de mensen algehele verzorging krijgen;
  4. Psychiatrie afdeling.

Er wordt twee keer per maand op de maandagochtend een bezoek gebracht aan het verpleeghuis. Tijdens dit bezoek worden er activiteiten gedaan met een groep van ongeveer zes bewoners. Dit zijn met name patiënten van de Total Care afdeling, maar wisselend nemen ook andere bewoners deel aan de activiteiten. Werkgroep ’72 neemt zelf spellen en materialen mee. Tijdens de activiteit wordt er ook gezorgd voor een versnapering en een drankje.  

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature