Hoofdlijnen beleidsplan

Werkgroep ’72 is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie in Jakarta aangesloten bij het ANBI. Wij verlenen hulp aan kansarmen via lokale stichtingen (yayasans). Ons voornaamste doel is het ondersteunen van de educatie van kinderen, met als streven de ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen, zonder langdurige afhankelijkheid te creëren.

Onze werkwijze

Werkgroep ’72 opereert op een non-profit basis, volledig bestuurd door vrijwilligers. Onze vrijwilligers vervullen diverse rollen, variërend van projectleiders tot commissieleden en algemene ondersteuning.

We richten ons specifiek op yayasans in en rondom Jakarta die zich inzetten voor kansarme kinderen, waarbij de zelfstandigheid van deze organisaties een essentieel criterium is.

Na meer dan vijftig jaar hebben we een goede band opgebouwd met de yayasans en blijven we actief op zoek naar nieuwe initiatieven. Bij het beoordelen van nieuwe yayasans kijken we naar verschillende aspecten, waaronder betrouwbaarheid, haalbaarheid en potentie van de geboden hulp.

In onze webshop verkopen wij producten die veelal zijn ontworpen door yayasans die wij ondersteunen. De productcommissie draagt zorg voor deze webshop. De verkopen dekken onze operationele kosten, zodat donaties voor de de volledige 100% naar de yayasans gaan.