Vrijwilligers

Wat doen onze vrijwilligers?

Onze vrijwilligers zetten zich graag in voor de toekomst van de inwoners van Jakarta, specifiek voor de bevolking aan de onderkant van de samenleving.
Heb je interesse om ook vrijwilliger te worden bij Werkgroep ’72? Afhankelijk van de tijd die je erin wilt steken, kun je af en toe meegaan naar een project of je structureel inzetten in de functie van bijvoorbeeld projectleider of commissielid.
Ook is het mogelijk om op basis van je kennis en passie je in te zetten voor één of meerdere projecten bij onze yayasans. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een businessplan, het geven van advies of het verzorgen van een training.

Welke functies zijn er?

Bestuurslid
Een enthousiaste groep van momenteel 7 leden vormt het bestuur en komt periodiek bij elkaar voor overleg. Elk bestuurslid heeft een eigen rol, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester etc. Het bestuur schrijft het beleid en zorgt ervoor dat deze juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de Werkgroep ’72. Ook bespreken en organiseren zij zaken zoals nieuwe projectaanvragen, lopende projecten en vrijwilligersbijeenkomsten.

Projectleider
De Werkgroep ’72 werkt samen met lokale stichtingen (yayasans), wat betekend dat de Werkgroep ’72 geen eigen projecten heeft, maar de projecten van de yayasans ondersteunt. Afhankelijk van het project dat ondersteund wordt, bezoek je scholen, weeshuizen of andere locaties waar activiteiten plaatsvinden.
De projectleider is het aanspreekpunt en brengt dan ook regelmatig een bezoek aan de yayasan. Hierbij worden ontwikkelingen gemonitord en projecten geïnitieerd waar de Werkgroep ’72 een rol in kan spelen. Tot slot is de projectleider verantwoordelijk voor het indienen van een nieuwe projectaanvraag en de juiste financiële verantwoording bij het bestuur.

Introductiecommissie
Een bestuurslid vormt samen met 2 vrijwilligers de introductiecommissie. Wanneer iemand geïnteresseerd is in het werk van de Werkgroep ’72, geeft deze commissie een introductie en kijkt samen met de potentiële nieuwe vrijwilliger in welke rol hij/zij het beste zal passen.

Productcommissie
Een bestuurslid vormt samen met 3 vrijwilligers de productcommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van producten om inkomsten voor de Werkgroep ’72 te genereren. Ook het aanpassen van het assortiment en contact met lokale producenten behoort bij het takenpakket.          

Ben je enthousiast geworden en wil je samen met ons het verschil maken in Jakarta?

Stuur dan een berichtje via info@werkgroep72.org of het contactformulier. Wij kijken samen met jou welke functie het beste bij jouw past!

“Voor mij is Werkgroep ’72 cruciaal: zin geven en zinvol zijn voor anderen die minder geluk hebben in het leven”

Hermien Stouwdam – Oud bestuurslid

“Indonesië, het land waar mijn roots liggen. Ik vind het mooi en fijn om via de Werkgroep ’72 iets terug te geven aan Indonesië en zijn inwoners”

Pleun Drachman-Pinsel – Oud bestuurslid