Educatie

De ondersteuning die Werkgroep’72 geboden heeft op gebied van educatie (hierbij valt te denken aan scholarships) is in de periode van 2014-2017 afgebouwd omdat de Indonesische overheid dit nu financiert. Echter na 2017 blijkt toch dat een bepaalde groep buiten de overheidsondersteuning valt. Niet in Jakarta geregistreerde kinderen kunnen geen aanspraak maken op financiële ondersteuning en kosten voor uniformen en examengelden zijn hoog.

Ondersteuning blijft nodig met een scherp oog voor veranderend overheidsbeleid en kwetsbare groepen. Het vergroten en uitbreiden van vaardigheden en kennis is en blijft een belangrijk middel om armoede te bestrijden en de kansen te vergroten. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen regulier onderwijs. Ook vaardigheidstrainingen voor jongeren die na het voortgezet onderwijs geen vervolgopleiding kunnen volgen vanwege sociaal-economische omstandigheden vallen onder deze categorie. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt blijft een speerpunt de komende jaren. Het rapport van de Wereld Bank (2020) laat zien dat de sectoren met ‘unskilled labour’ harder getroffen zijn in de pandemie en de vraag op lange termijn naar ‘skilled labour’ sterk toeneemt.  

Zie hieronder de yayasans die vallen onder educatie:

The Inspiration Factory

The Inspiration Factory levert lesmateriaal aan verschillende locaties in o.a. Jakarta. Zodoende wordt aan kinderen met een leeftijd tussen de 6 en 11 jaar een lesprogramma aangeboden van 2 uur per week, naast het reguliere onderwijs. Locaties kunnen zichzelf aanmelden voor het programma en medewerkers van de locatie ontvangen meerdere malen per jaar een training zodat zij zelf de lessen kunnen geven. Daarnaast zijn er vrijwilligers van The Inspiration Factory beschikbaar voor ondersteuning tijdens de lessen.

Kinderen van 6 t/m 11 jaar krijgen twee uur per week les op een inspirerende manier (non formal teaching). Deze lessen zijn ingedeeld in modules van ieder 10 weken. Elke 10 weken staat er dan ook een ander thema centraal, denk hierbij aan thema’s over carrière, familie, normen en waarden, je lichaam en je dromen. Dit zijn thema’s die (bijna) niet aan bod komen in het reguliere onderwijs in Indonesië. In een lespakket zitten alle materialen die nodig zijn voor een heel jaar lang onderwijs op één locatie. Het lespakket is samengesteld door een team van kinderpsychologen. Het lespakket kost 1 miljoen IDR per kind, voldoende voor 1 jaar twee uur per week onderwijs.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Fleur Goote

Mitra Netra

Yayasan Mitra Netra is een blindeninstituut, opgericht in 1991, dat zich richt op het verbeteren van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van blinde mensen in en om Jakarta. Ze bieden verschillende diensten aan voor mensen met een visuele handicap.

Zo is er onder andere een uitgebreide bibliotheek waar zowel brailleboeken als gesproken boeken te leen zijn. Deze digitale bibliotheek is aangesloten op een landelijk netwerk. Daarnaast is er een internet informatiecentrum waar blinden mensen gratis gebruik van kunnen maken.

Op het instituut worden ook regelmatig computercursussen gegeven om het gebruik te stimuleren. Bovendien is er de gelegenheid om muziek te (leren) spelen of drama lessen te volgen. Ook begeleidt Mitra Netra blinde studenten die naar school gaan en bezoekt het instituut scholen om deze te ondersteunen in de begeleiding van blinde of slechtziende kinderen.

Werkgroep’72 geeft van tijd tot tijd financiële steun bij de aanschaf van bijvoorbeeld braille papier en reparaties aan het gebouw. Ook wordt elk jaar geholpen door boeken over te typen en zo beschikbaar te maken voor hun digitale bibliotheek.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Open vacature

XS-Project

XS-Project is opgezet door een Amerikaanse die enerzijds afval wilde reduceren en anderzijds het leven van de trashpickers wilde verbeteren.

Trashpickers krijgen betaald voor afval dat elders niet wordt gerecycled en daardoor niet wordt verzameld. XS-Project koopt dit in en maakt hier allerlei producten van zoals tassen, wasmanden en koelboxen.

Van de winst bekostigen ze educatie voor de kinderen van deze trashpickers gemeenschap in Cirendeu.

Echter de opbrengst van de producten is niet genoeg voor de financiering van alle schoolgelden.

Door hen een opleiding te laten volgen hopen we hen een toekomst te bieden met ander werk zodat ze niet in de voetsporen van hun ouders hoeven te treden.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Hilde van Heerwaarde

YAPARI

YAPARI is actief op het gebied van trainingen, voorlichting en community development. YAPARI probeert kwetsbare jongeren, die niet (meer) op school zitten te begeleiden naar betaald werk. Dit willen zij bereiken met behulp van een drieweekse cursus, waar praktische vaardigheden centraal staan.

Soft skills: ondernemerschap, sollicitatietraining en begeleiding bij het zoeken van een baan.

Hard skills: het ontwikkelen van promotiemateriaal met behulp van software zoals Photoshop, Corel draw en het produceren hiervan.

Daarnaast wordt voorlichting gegeven omtrent gezondheidszorg (Soa’s, tuberculose en HIV) en omgaan met huiselijk geweld. De afgelopen jaren hebben 320 jongeren deze training doorlopen. 50% heeft momenteel een betaalde baan. 13% is een eigen micro business begonnen, 26% is teruggegaan naar school, 10% werkt aan het opzetten of ondersteunen van een micro business en slechts enkelen zijn nog op zoek naar een baan. 

Projectleider: Sabine Wilden