Medisch

Medisch-DARE-Pak-Coki

Op medisch gebied leveren we vooral financiële bijdragen. Medische zorg is in Indonesië niet voor iedereen toegankelijk. Echter, door invoering van de volksverzekering is dit sterk verbeterd. Deze volksverzekering heet BPJS. De BPJS bestaat uit drie klassen. Klasse 3 is de goedkoopste klasse en iedereen die onder de noemer “arm” valt, komt automatisch in deze klasse terecht. Deze laagste klasse vergoed niet alles. Werkgroep’72 biedt sponsoring wanneer behandelingen of hulpmiddelen buiten de BPJS vallen.

Zie hieronder de yayasans die vallen onder medisch:

DARE Foundation

DARE is een lokale yayasan opgericht in 2012 en maakt kwalitatief hoogwaardige protheses en ortheses. Deze worden gratis ter beschikking gesteld aan de armste mensen van de bevolking. DARE is een onderdeel van een groter programma in Jakarta. De protheses zijn volgens internationale normering opgezet. Uiteindelijk hoopt DARE in staat te zijn om, onafhankelijk van giften, haar doelstelling te verwezenlijken.

De mensen zullen in principe voor vele jaren patiënt blijven bij DARE. Zij zullen na het aanmeten moeten leren hoe ze met hun prothese omgaan. Door de prothese en orthese te gebruiken, zullen de patiënten voor langere tijd fysiotherapie moeten krijgen. Niet alleen vanwege het gebruik van de prothese maar ook omdat hun hele lichaam zich moet aanpassen voor het gebruik. DARE zal de mensen blijven helpen zolang ze de prothese of orthese gebruiken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van reparaties, verstel werkzaamheden of vervanging.

Klik hier om de website te bezoeken

Projectleider: Marieke Bloemena

Rumah Sakit Dharmais

RS. Dharmais is een ziekenhuis gespecialiseerd in oncologie. Op de kinderafdeling zijn kinderen uit heel Indonesië opgenomen voor de behandeling van kanker.

Pre COVID-19 gingen er wekelijks een aantal vrijwilligers knutselen op de kinderkankerafdeling. De kinderen op deze afdeling brengen veel tijd door in het ziekenhuis. Daarom is het zorgen voor afleiding extra belangrijk en draagt het bij aan het genezingsproces.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature

Dhermais-2017
Dhermais – 2017

Lantera Anak Pelangi (LAP)

LAP probeert sinds 2008 de gevolgen voor kinderen met HIV en hun ouders te verzachten. Leven met HIV in armoedige omstandigheden is erg zwaar voor deze gezinnen. Daarnaast heerst er ook een stigma op het hebben van HIV. Veruit de meeste kinderen hebben HIV of aids, maar LAP helpt ook andere kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand of kinderen die ernstig worden gepest. Voor de ongeveer 90 kinderen die LAP bijstaat, doet LAP zoveel mogelijk om ze uit het stigma te halen. Hun missie is de gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen en gezinnen te verbeteren.

Dit gebeurd globaal op drie verschillende manieren:

  • Een casemanager komt ongeveer twee keer per maand bij de gezinnen thuis. De casemanager controleert onder andere of de medicijnen nog (goed) worden ingenomen, maar vooral wordt er ook gepraat. Tijdens de huisbezoeken draait het om de ‘sociale zorg’.
  • Support group: alle gezinnen die in behandeling zijn bij één casemanager, komen eens per maand samen. Zij delen dan hun ervaringen met elkaar
  • Maandelijkse gratis gezondheidscheck bij de Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Naast de daadwerkelijke check op de gezondheid zijn het vooral thematische bijeenkomsten voor de kinderen en hun naasten. 

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Bianca Macron

Yayasan Mari Cintai Kanak Kanak (YMCKK)

YMCKK is opgericht in 2003 en steunt kinderen met kanker bij verschillende ziekenhuizen in Jakarta. Zij helpen vooral kinderen die in de laagste BPJS klasse vallen of geen verzekering hebben. Per klasse van de BPJS verzekering is er een limiet aan het bedrag dat besteed kan worden per ziekenhuis. Als er geen verzekering is, geldt er een wachttijd na registratie bij BPJS van twee weken. Kinderen met kanker kunnen daar niet op wachten; hoe eerder de behandeling wordt gestart hoe groter de kans op genezing. Deze periode wordt met geld van YMCKK overbrugt. De doctoren bij de verschillende ziekenhuizen zijn de ogen en oren van YMCKK . Zij geven aan welke kinderen hulp nodig hebben. De doctoren doen zelf ook aanvragen bij YMCKK. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van infuuspompen, die helpen om medicijnen gelijkmatig toe te dienen.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Tanja Davis

Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)

YKAKI biedt kinderen die in Jakarta behandeld worden voor kanker een tijdelijk thuis. De kinderen kunnen hier met één ouder tijdens de behandeling verblijven. Naast een huis (RUMAH KITA) biedt YKAKI ook gratis onderwijs (SEKOLAH KU) en transport van en naar het ziekenhuis aan.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature

Sinar Pelangi

Yayasan Sinar Pelangi bestaat sinds 1992 en wordt geleid door Zuster Andre. Het is een polikliniek en rehabilitatiecentrum voor gehandicapten en ligt op een vrij groot terrein in Bekasi.

Zr Andre werkt al sinds 1974 in Indonesië. Haar belangrijkste missie is om kinderen met een lichamelijke handicap te helpen wanneer de ouders geen geld hebben voor medische hulp. En om kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen onderwijs aan te bieden in een stabiele omgeving. De patiënten die hier wonen en/of behandeld worden leveren hun eigen bijdrage aan het reilen en zeilen van de yayasan. Zo zijn er bijvoorbeeld bewoners die in een naaiatelier werken, in de houtwerkplaats of in en rondom het gebouw. 

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature