Overige projecten

Medisch-DARE-Pak-Coki

Onder ‘overige projecten’ behoren yayasans die niet vallen onder educatie of sport, maar waar Werkgroep ’72 al jarenlang een goede band mee heeft.

De volgende yayasans steunen wij op dit gebied:

DARE

DARE is een lokale yayasan opgericht in 2012 en maakt kwalitatief hoogwaardige protheses en ortheses. Deze worden gratis ter beschikking gesteld aan de armste mensen van de bevolking.

De mensen zullen in principe voor vele jaren patiënt blijven bij DARE. Na het aanmeten van de prothese/orthese zullen zij moeten leren hoe deze te gebruiken en ook voor lange tijd fysiotherapie volgen. Niet alleen vanwege het gebruik van de prothese maar ook omdat hun hele lichaam zich moet aanpassen voor het gebruik. DARE zal de mensen blijven helpen zolang ze de prothese of orthese gebruiken, bijvoorbeeld door het uitvoeren van reparaties, verstel werkzaamheden of vervanging.

Klik hier om de website te bezoeken

Kampung kids

Yayasan Kampung Kids is opgericht in 1999 en geeft arme gezinnen een kans op een betere toekomst. Kampung Kids heeft diverse programma’s op verschillende locaties (Kampung Kids Community Centers) voor de mensen in de omgeving, onder andere op het gebied van gezondheid en educatie. Zij helpen hiermee meer dan 1000 vrouwen en kinderen.

Werkgroep ’72 financiert al enkele jaren één keer per week in de wijk Pejaten een warme maaltijd voor oudere vrouwen die geen familie hebben om op terug te vallen. Deze vrouwen krijgen ook een sportles om in conditie te blijven. Er nemen ongeveer 50 vrouwen hieraan deel.

Klik hier om de website te bezoeken

Dhermais-2018

Yayasan Mari Cintai Kanak Kanak (YMCKK)

YMCKK is opgericht in 2003 en steunt kinderen met kanker in verschillende ziekenhuizen in Jakarta. Zij helpen vooral kinderen die in de laagste BPJS klasse vallen (Indonesische zorgverzekering) of helemaal geen verzekering hebben. Per klasse van de BPJS verzekering is er een limiet aan het bedrag dat besteed kan worden per ziekenhuis. Als er geen verzekering is, geldt er een wachttijd na registratie bij BPJS van twee weken. Kinderen met kanker kunnen daar niet op wachten; hoe eerder de behandeling wordt gestart hoe groter de kans op genezing. Deze periode wordt met geld van YMCKK overbrugd. De doktoren bij de verschillende ziekenhuizen geven aan welke kinderen hulp nodig hebben en doen zelf ook aanvragen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van infuuspompen, die helpen om medicijnen gelijkmatig toe te dienen.

Klik hier om de website te bezoeken

Tresna Budi Mulia 3 (TBM 3)

Tresna Budi Mulia 3 is één van de vier overheidsverpleeghuizen in Jakarta. Er verblijven ongeveer 300 bewoners (ca. 100 mannen en 200 vrouwen) verdeeld over vier groepen:

  1. Mensen die in staat zijn geheel zelfstandig te wonen in aparte huisjes;
  2. Mensen die in het verpleeghuis op slaapzalen verblijven, maar wel in staat zijn voor zich zelf te zorgen;
  3. Een Total Care afdeling waar de mensen algehele verzorging krijgen;
  4. Psychiatrie afdeling.

Er wordt twee keer per maand op de maandagochtend een bezoek gebracht aan het verpleeghuis. Tijdens dit bezoek worden er activiteiten gedaan met een groep van ongeveer zes bewoners. Dit zijn met name patiënten van de Total Care afdeling, maar wisselend nemen ook andere bewoners deel aan de activiteiten. Werkgroep ’72 neemt zelf spellen en materialen mee. Tijdens de activiteit wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje.  

Klik hier om de website te bezoeken

Pusaka 74

Pusaka 74 is een yayasan dat sociale bijstand verleend aan arme ouderen in de wijk Johar Baru ten oosten van het centrum van Jakarta. Zij verstrekken maaltijden aan de ouderen en brengen hen samen om te bidden, de koran te lezen en sociaal contact. Tijdens deze momenten kan ook de gaten gehouden worden hoe het met deze ouderen gaat. Ook voor mensen die zelf niet kunnen komen, wordt gekookt.

Werkgroep ’72 financiert sinds 2019 één keer per week een warme maaltijd voor ongeveer 100 ouderen.

Mitra Netra

Yayasan Mitra Netra is een blindeninstituut, opgericht in 1991, dat zich richt op het verbeteren van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van blinde mensen rondom Jakarta. Ze bieden verschillende diensten aan voor mensen met een visuele handicap.

Zo is er onder andere een uitgebreide bibliotheek waar zowel brailleboeken als gesproken boeken te leen zijn. Deze digitale bibliotheek is aangesloten op een landelijk netwerk. Daarnaast is er een internet informatiecentrum waar blinden mensen gratis gebruik van kunnen maken.
Op het instituut worden ook regelmatig computercursussen gegeven om het gebruik te stimuleren. Bovendien is er de gelegenheid om muziek te (leren) spelen of drama lessen te volgen.
Werkgroep ’72 geeft financiële steun bij de aanschaf van bijvoorbeeld braille papier en reparaties aan het gebouw. Ook wordt elk jaar geholpen door boeken over te typen en zo beschikbaar te maken voor hun digitale bibliotheek.

Klik hier om de website te bezoeken

Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)

YKAKI biedt kinderen die in Jakarta behandeld worden voor kanker een tijdelijk thuis. De kinderen kunnen hier met één ouder tijdens de behandeling verblijven. Naast een huis (RUMAH KITA) biedt YKAKI ook gratis onderwijs (SEKOLAH KU) en transport van/naar het ziekenhuis aan.

Klik hier om de website te bezoeken

Dhermais-2017

Rumah sakit Dharmais

Rumah sakit Dharmais is een ziekenhuis gespecialiseerd in oncologie. Op de kinderafdeling zijn kinderen uit heel Indonesië opgenomen voor de behandeling van kanker.

Wekelijks gaan er een aantal vrijwilligers knutselen op de kinderkankerafdeling. De kinderen op deze afdeling brengen veel tijd door in het ziekenhuis. Daarom is het zorgen voor afleiding extra belangrijk en draagt het bij aan het genezingsproces.

Klik hier om de website te bezoeken

Kinderen-Yayasan-Sayap-Ibu

Sayap ibu

Sayap ibu is een opvanghuis voor kinderen die om uiteenlopende redenen geen goede zorg van hun ouders kunnen verkrijgen. Het grootste deel van de kinderen is afgestaan ter adoptie. De yayasan hanteert hiervoor strikte regels. Zij is als enige yayasan geaccrediteerd door de Indonesische overheid om nationale en internationale adopties te regelen. Zij bieden ook de mogelijkheid om kinderen tijdelijk in het weeshuis te laten verblijven, als ouders (en familie) wegens plotselinge tegenslag niet de vereiste zorg kunnen bieden. Daarnaast organiseert Sayap ibu trainingen voor het personeel, geeft advies en consultatie aan mensen met een adoptiewens, geeft advies aan gezinnen waar problemen zijn, doneert voedsel en melkpoeder aan gezinnen en zorgt voor therapie voor kinderen met een handicap of grote achterstand. Er zijn drie tehuizen: in Yogyakarta, Bintaro (waar zwaarder gehandicapte kinderen worden opgevangen) en Jakarta.

Klik hier om de website te bezoeken