Kinderen

Kinderen-Inspirational-Factory

Perspectief op een goede of betere toekomst begint jong. Vaak door slechte sociaaleconomische factoren of een (al dan niet aangeboren) beperking. Wat kan leiden tot minder mogelijkheden om mee te doen en om je als kind te ontwikkelen in Jakarta. Daarom zijn kinderen in Jakarta een kwetsbare groep

Met Werkgroep’72(WG’72) kijken we met verschillende deskundige yayasans hoe we kinderen en jongeren kunnen ondersteunen. Zo proberen we hen mogelijkheden te bieden om zich beter te ontwikkelen en kansen te creëren voor hun toekomst. Te denken valt aan trainingen in bepaalde vaardigheden, specifieke onderwijsbeurzen of het beschikbaar maken van (zorg)hulpmiddelen ter ondersteuning van een beter leven.

Zie hieronder de yayasans die vallen onder kinderen:

Kampus Diakonia Modern (KDM)

KDM is een opvangtehuis voor straatkinderen. De leeftijd varieert van 5 tot 20 jaar. Deze kinderen hebben vaak rondgezworven op stations of andere plekken in de stad. Sommigen zijn weeskinderen. Anderen komen uit probleemgezinnen en zijn het huis uitgezet of weggelopen.

Alle kinderen wonen op het terrein van KDM. Zij gaan daar naar school en worden uiteindelijk begeleid naar zelfstandig wonen en de arbeidsmarkt.

KDM heeft vijf verschillende units om dit te bereiken. Rescue en Adaptation om de kinderen te rekruteren en de praktische beginwaarden bij te brengen. Daarna komen ze onder de Parenting Unit waar ze in verschillende woonvertrekken onder begeleiding wonen. De kinderen worden gecoacht door begeleiders. Die brengen hen normen, waarden en sociale vaardigheden bij. Gelijktijdig vallen ze onder de Basic Education Unit. De kinderen hebben een uiteenlopend kennisniveau. Waarbij sommigen niet of zeer laagopgeleid zijn. Anderen hebben al een basis en kunnen bijvoorbeeld al lezen en schrijven. De Basic Education Unit bestaat uit drie klaslokalen. Hierin wordt op verschillende aangepaste niveaus lesgegeven. Daarna is er een speciale afdeling, entrepeneurship. Deze afdeling begeleid de oudere kinderen vanaf ongeveer 16 jaar naar de arbeidsmarkt. Voor deze begeleiding en ontwikkeling van skills en talent is een speciale Workshop gebouwd.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Kai-Yin Ohr

Yayasan Sayap Ibu

YSI is een opvanghuis voor kinderen die om uiteenlopende redenen geen goede zorg van hun ouders kunnen verkrijgen. Het grootste deel van de kinderen is afgestaan ter adoptie. De yayasan hanteert hiervoor strikte regels. Zij is als enige yayasan geaccrediteerd door de Indonesische overheid om nationale en internationale adopties te regelen. Zij bieden ook de mogelijkheid om kinderen tijdelijk in het weeshuis te laten verblijven, als ouders (en familie) wegens plotselinge tegenslag niet de vereiste zorg kunnen bieden. Daarnaast organiseert YSI trainingen voor het personeel. Geeft YSI advies en consultatie aan mensen met een adoptiewens, geeft advies aan gezinnen waar problemen zijn, doneert voedsel en melkpoeder aan gezinnen en zorgt voor therapie voor kinderen met een handicap of grote achterstand. Er zijn drie tehuizen: een in Yogyakarta, een in Bintaro (waar zwaarder gehandicapte kinderen worden opgevangen) en een in Jakarta.

Pre-COVID ging er wekelijks een groepje vrijwilligers naar het tehuis in Jakarta. Daar speelde zij met de baby’s en peuters. Lazen hen voor en zongen met hen. Kortom zij proberen hen op allerlei manieren uit te dagen zich verder te ontwikkelen. 

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature

Pa van der Steur

Yayasan Pa van der Steur is een begrip in Jakarta. Deze yayasan bestaat al sinds 1892. Er wonen kinderen die geen ouders hebben, of kinderen die niet verzorgd kunnen worden door hun ouders. Naast de opvang, wordt er ook gezorgd voor een goede opleiding en begeleiding. Hierdoor kunnen zij zich straks zelfstandig in de Indonesische maatschappij redden.

WG’72 onderhoudt regelmatig contact met Pa van der Steur en wanneer er (nood)situaties zijn waarbij de organisatie even extra hulp kan gebruiken, dan probeert WG’72 bij te springen.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Carin Blaauw