Educatie voor kinderen

Educatie speelt een cruciale rol in het leven van kansarme kinderen in Jakarta, omdat het hen de kennis en vaardigheden biedt die nodig zijn om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. Met Werkgroep ’72 steunen we dan ook verschillende yayasans die kinderen en jongeren educatief ondersteunen. Zo bieden we hen mogelijkheden om zich beter te ontwikkelen en kansen te creëren voor een goede toekomst. Je kunt hierbij denken aan trainingen in bepaalde vaardigheden of het steunen van een onderwijsbeurs.

De volgende yayasans steunen wij op dit gebied:

Pa van der Steur

De yayasan Pa van der Steur is een weeshuis en bestaat al sinds 1892. Er wonen kinderen die geen ouders hebben of kinderen die niet verzorgd kunnen worden door hun ouders/familie. Naast de opvang, wordt er ook gezorgd voor een goede opleiding en begeleiding, zodat zij zelfstandige individuen worden.

Werkgroep ’72 helpt financieel door jaarlijks schoolgeld te betalen voor verschillende kinderen.

Klik hier om de website te bezoeken

The Inspiration Factory (TIF)

The Inspiration Factory levert lesmateriaal aan verschillende locaties in o.a. Jakarta. Aan kinderen tussen 6 en 11 jaar wordt naast het reguliere onderewijs, een lesprogramma aangeboden van 2 uur per week. Locaties kunnen zichzelf aanmelden voor het programma en medewerkers van de locatie ontvangen meerdere malen per jaar een training zodat zij zelf de lessen kunnen geven. Daarnaast zijn er vrijwilligers van The Inspiration Factory beschikbaar voor ondersteuning tijdens de lessen.

Deze lessen zijn ingedeeld in modules van ieder 10 weken. Elke 10 weken staat er een ander thema centraal, denk aan thema’s zoals carrière, familie, normen en waarden, je lichaam en je dromen. Dit zijn thema’s die (bijna) niet aan bod komen in het reguliere onderwijs in Indonesië. In het lespakket zitten alle materialen die nodig zijn voor een heel jaar lang onderwijs op één locatie. Dit lespakket is samengesteld door een team van kinderpsychologen en kost 1 miljoen IDR per kind, voldoende voor 1 jaar twee uur per week onderwijs.

Klik hier om de website te bezoeken

XS-project

XS-Project is opgezet door een Amerikaanse die enerzijds afval wilde reduceren en anderzijds het leven van de trashpickers wilde verbeteren.
Trashpickers zijn de afvalophalers in Jakarta die betaald krijgen voor afval dat elders niet wordt gerecycled en daardoor niet wordt verzameld. XS-Project koopt dit in en maakt hier allerlei producten van zoals tassen, wasmanden en koelboxen.

Van de winst bekostigen ze educatie voor de kinderen van deze trashpickers gemeenschap in Cirendeu. Echter is deze opbrengst niet genoeg voor de financiering van educatie.
Werkgroep ’72 helpt hen hierbij op financieel gebied. Door hen een opleiding te laten volgen hopen we hen een toekomst te bieden met ander werk zodat ze niet in de voetsporen van hun ouders hoeven te treden en op de vuilnisbelt moeten werken.

Klik hier om de website te bezoeken

Lestari Sayang Anak (LSA)

LSA is een weeshuis opgericht in 2009 met als doel om baby’s en peuters te redden die niet kunnen worden verzorgd door hun wanhopige ouders in de regio van Jakarta. Dit doen ze door het beheer van een weeshuis waar ze niet alleen worden verzorgd, maar ook liefdevolle aandacht krijgen. Werkgroep ’72 ondersteund financieel de kinderen in het LSA-weeshuis door o.a. tandartskosten te vergoeden en schoolboeken aan te schaffen. Hiermee een directe impact makende op hun gezondheid en educatie.

Klik hier om de website te bezoeken

HELP

HELP biedt voor vluchtelingen in Zuid-Jakarta jaarlijks educatie en gezondheidsdiensten aan. Dit gaat om 150+ vluchtelingen van alle leeftijden en nationaliteiten. Het centrum adresseert de behoeften van de groeiende vluchtelingengemeenschap in Jakarta, waar velen jaren moeten wachten op hervestiging met beperkte toegang tot essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Werkgroep ’72 sponsort schoolboeken voor studenten en laat werkboeken en andere schoolbenodigdheden drukken. Zo hopen wij bij te dragen aan een sterke onderwijsbasis voor een hoopvolle toekomst.

Klik hier om de website te bezoeken

Sinar Pelangi

Sinar Pelangi is een grote yayasan, opgericht door zuster Andre Lemmers. Er zijn op dit terrein een revalidatiecentrum, een kindertehuis en een bejaardenhuis. Bij de eerste 2 vangen zuster Andre en haar team vowlassen en kinderen op met lichamelijke beperkingen, zoals een hazenlip of klompvoeten, die niet de financiële middelen hebben om een operatie te bekostigen. Zij zorgen voor de benodigde operaties en nazorg.

Klik hier om de website te bezoeken

LAP

Lantera Anak Pelangi (LAP)

LAP probeert sinds 2008 de gevolgen voor kinderen met HIV en hun ouders te verzachten. Leven met HIV in armoedige omstandigheden is erg zwaar voor deze gezinnen. Daarnaast heerst er ook een stigma op het hebben van HIV. Veruit de meeste kinderen hebben HIV of aids, maar LAP helpt ook andere kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand of kinderen die ernstig worden gepest. Voor de ongeveer 90 kinderen die LAP bijstaat, doet LAP zoveel mogelijk om ze uit het stigma te halen. Hun missie is de gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen en gezinnen te verbeteren.

Dit gebeurd globaal op drie verschillende manieren:

  • Een casemanager komt ongeveer twee keer per maand bij de gezinnen thuis. De casemanager controleert onder andere of de medicijnen nog (goed) worden ingenomen, maar vooral wordt er ook gepraat. Tijdens de huisbezoeken draait het om de ‘sociale zorg’.
  • Support group: alle gezinnen die in behandeling zijn bij één casemanager, komen eens per maand samen. Zij delen dan hun ervaringen met elkaar
  • Maandelijkse gratis gezondheidscheck bij de Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Naast de daadwerkelijke check op de gezondheid zijn het vooral thematische bijeenkomsten voor de kinderen en hun naasten. 

Klik hier om de website te bezoeken